THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Huyện Tuy Phước »

Thánh Thất Trung Hòa

Thôn Tân Điền, Xã Phước Quang, H Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Định Thiện

Thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Trung Tâm

Thôn Cảnh An 2, Xã Phước Thành, H Tuy Phước, Bình Định. ☏ 0256.3577.381.

Thánh Thất Phước Hiệp (Tuần Lễ)

Đội 5, thôn Tuần Lễ, Xã Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định.

Thánh Thất Tuy Phước

Thôn Vĩnh Hy, Xã Phước Lộc, H Tuy Phước, Bình Định.