THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Huyện Tây Sơn »

Thánh Thất Bình Khê

Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định.

Thánh Thất Bình Giang

Thôn Trung Sơn, X Tây Thuận, H Tây Sơn, Bình Định.

Thánh Thất Trung Bình

Thôn An Chánh, X Tây Bình, H Tây Sơn, Bình Định. ☏ 0256.2475.641.

Thánh Thất Tây Sơn

Thị trấn Phú Phong, H Tây Sơn, Bình Định.