THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Huyện Phù Mỹ »

Thánh Xá Mỹ Trung

Thôn Mỹ Hội 2, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định.

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài

Thôn Vĩnh Phú, Xã Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.3556.050.

Thánh Thất Trung Hội

Thôn Mỹ Hội, X Mỹ Tài, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.2216.215.

Điện Thờ Phật Mẫu Phù Mỹ

Thôn Vĩnh Bình, Xã Mỹ Phong, H Phù Mỹ, Bình Định.

Thánh Thất Phù Mỹ (Vĩnh Bình)

Thôn Vĩnh Bình, Xã Mỹ Phong, H Phù Mỹ, Bình Định. ☏ 0256.3857.021.