THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Phụng Sơn

Hoài Hảo, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Phụng Mỹ

Thôn An Dưỡng, Xã Hoài Tân H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Nhơn Hương

Thôn Nhuận An, Xã Hoài Hương, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Mỹ Thọ

Thôn Định Công, Xã Hoài Mỹ, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Mỹ Quang

Thôn Ngọc An, xã Hoài Thanh, H Hoài NHơn, Bình Định.

Thánh xá Ngọc An

Thôn Ngọc An, Xã Hoài Thanh Tây, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Châu Long Đài

Thôn Tăng Long, xã Tam Quan Nam, H Hoài Nhơn, Bình Định. ☏ 0256.3560.191.

Thánh Thất Nam Hoài Nhơn (An Dưỡng)

Thôn An Dưỡng, xã Hoài Tân, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Bắc Hoài Nhơn

Thôn An Thái, Xã Tam Quan, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Tiểu Tòa Thánh An Thái

Thôn An Thái, X Nhơn Phúc, H An Nhơn, Bình Định. ☏ 0256.242.530 –0256.837607.

Thánh Thất Xuân Thành

Thôn Dương Xuân, Xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Thanh An

Thôn Thanh Liêm, Xã Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất An Nhơn

Thôn Nam Tân, Xã Nhơn Hậu TX An Nhơn, Bình Định.