THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 11 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Huyện Hoài Nhơn »

Tòa Thánh Trung Ương

Thôn An Thái, Thị Trấn Tam Quan, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Tam Quan

Thôn Tân Thành, xã Tam Quan, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Phụng Sơn

Hoài Hảo, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Phụng Mỹ

Thôn An Dưỡng, Xã Hoài Tân H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Nhơn Hương

Thôn Nhuận An, Xã Hoài Hương, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Mỹ Thọ

Thôn Định Công, Xã Hoài Mỹ, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Mỹ Quang

Thôn Ngọc An, xã Hoài Thanh, H Hoài NHơn, Bình Định.

Thánh xá Ngọc An

Thôn Ngọc An, Xã Hoài Thanh Tây, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Châu Long Đài

Thôn Tăng Long, xã Tam Quan Nam, H Hoài Nhơn, Bình Định. ☏ 0256.3560.191.

Thánh Thất Nam Hoài Nhơn (An Dưỡng)

Thôn An Dưỡng, xã Hoài Tân, H Hoài Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Bắc Hoài Nhơn

Thôn An Thái, Xã Tam Quan, H Hoài Nhơn, Bình Định.