THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Trung » Bình Định » Thị Xã An Nhớn »

Tiểu Tòa Thánh An Thái

Thôn An Thái, X Nhơn Phúc, H An Nhơn, Bình Định. ☏ 0256.242.530 –0256.837607.

Thánh Thất Xuân Thành

Thôn Dương Xuân, Xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất Thanh An

Thôn Thanh Liêm, Xã Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định.

Thánh Thất An Nhơn

Thôn Nam Tân, Xã Nhơn Hậu TX An Nhơn, Bình Định.