THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Vũng Liêm »

Thánh Thất Thượng Linh Đàn

Ấp 7, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Thanh Long Cung

Ấp Rạch Cốc, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. ☏ 0270.3982128.

Văn Phòng Ban Trị Sự Quới Thiện

Ấp Phú Quới, Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Thanh Quang

Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Huỳnh Long Phủ Tự

Ấp Hiếu Trung, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Trung Nghĩa (Trung Ngãi cũ)

Ấp Phú An, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Thanh Bình (Quới Thiện cũ)

Ấp Thanh Khê, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Hiếu Thuận (Hiếu Phụng cũ)

Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Vũng Liêm

138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh long. ☏ 0270. 3871015.

Điện Thờ Phật Mẫu Vũng Liêm

138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh long. ☏ 0270. 3871015.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiếu Phụng

Ấp Tân Quy, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Thánh Thất Hiếu Phụng

Ấp Tân Quy, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long.