THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 10 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Trà Ôn »

Thánh Tịnh Cơ Chí Thiện

Xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

Thánh Tịnh Ngọc Quang Đài

Ấp Hiệp Thuận, Xã Hòa Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Cửu Khúc Tòa

Ấp Nhơn Ngải, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Vĩnh Ca Phủ Tự

Ấp Gò Tranh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn,Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Đài Long Tự

Ấp Tích Quới, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Quang Đàn

Ấp Hội Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Hổ Quang

Ấp Sóc Ruộng, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh An Hòa

Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Thất Vĩnh Xuân

Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long.

Thánh Thất Trà Ôn

Đường Gia Long, khu 5, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. ☏ 0270.3771.073.