THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Tam Bình »

Văn phòng Ban Trị Sự Cửu Khúc Tòa (Tường Lộc)

Ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Tam Hòa Linh

Ấp An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Long Bửu Tự

Ấp 3, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Long Hoàng Am Tự

Ấp 4, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bạch Vân

Ấp 2, Xã Hòa Thạnh, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tam Bình

Đường Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Tam Bình

Đường Võ Tấn Đức, Khóm 2, Thị Trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.