THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Mang Thít »

Thánh Tịnh Linh Quang Thiền Môn

Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Ngọc Sơn Quang

Ấp Tân Thiền, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bửu Quang Cảnh

Ấp Nhứt A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.224268.

Thánh Thất Tân Long Hội

Ấp Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.3941767.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Long Hội

Ấp Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Thánh Thất Mỹ Phước

Ấp Cái Kê, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 01675408240.

Thánh Thất Hòa Tịnh

Ấp Bình Tịnh, Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long. ☏ 0270.3940.388.