THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Long Hồ »

Thánh Tịnh An Thiên

Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hòa Phước, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long. ☏ 0270.3956520.

Thánh Thất Đồng Phú

Ấp Phú Mỹ 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Lộc Hòa

Ấp Long Hòa, Xã Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Đồng Phú

Ấp Phú Thịnh, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Đồng Phú

Ấp Phú Mỹ 2, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Hòa Ninh

Ấp Hòa Thuận, Xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Thánh Thất Bàu Gốc

Ấp Phú Long, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long.