THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Vĩnh Long » Huyện Bình Tân »

Thánh Thất Tân Chiếu Minh

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Đền Thờ Phật Mẫu Phước Thạnh Tự (Tân Chiếu Minh)

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Chiếu Minh Tự

Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Tịnh Bửu Đài Quang

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Thành Lợi

Ấp Thành Nhơn, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tân Quới

Ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân An Thạnh (Tân Lược cũ)

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.

Thánh Thất Tân An Thạnh (Tân Lược cũ)

Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Vĩnh Long.