THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 5 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Tiểu Cần »

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần

Khóm 6, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3822831.

Thánh Thất Tân Hòa

Ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3651569.

Thánh Thất Hùng Hòa

Ấp Hồi Trinh, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3640047.

Điện Thờ Phật Mẫu Tiểu Cần

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Thánh Thất Thị Trấn Tiểu Cần

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. ☏ 0294 3822581.