THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Thị Xã Duyên Hải »

Thánh Thất Chơn Lý Long Toàn

Ấp Bến Chuối, Xã Long Toàn, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294.3733.533.

Thánh Thất Trường Long Hòa

Ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3590138.

Thánh Thất Ngũ Lạc

Ấp Cây Da, Xã Ngũ Lạc, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 3738018.

Thánh Thất Long Hữu

Ấp Chợ, Xã Long Hữu, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh. ☏ 0294 2245442.