THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Châu Thành »

Thánh Thất Đa Lộc (Thị Trấn)

Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3872441.

Thánh Thất Phước Hảo

Ấp Đa Hậu, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3890959.

Thánh Thất Hưng Mỹ

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3599934.

Hòa Minh (Long Hòa cũ)

Ấp Giồng Gi, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294 3899546.

Thánh Thất Mỹ Chánh (Thanh Mỹ cũ)

Ấp Phú Nhiêu, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294.3892470.

Thánh Thất Hòa Minh (Long Hưng cũ)

Ấp Long Hưng, Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. ☏ 0294.3899.552.