THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Cầu Kè »

Thánh Thất Ninh Thới

Ấp Trà Điêu, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816325.

Thánh Thất Châu Điền

Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3816318.

Thánh Thất Tam Ngãi

Ấp Bà Mi, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Tịnh Thanh Long Tràng Võ

Ấp Ngãi Nhì, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Tịnh Bát Cảnh Cung

Ấp Chông Nô, Xã Hòa Tân (cũ Hòa Ân), Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Thất Phong Thạnh

Ấp 3, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294 3811452.

Thánh Thất Thông Hòa

Số 541, Ấp Trà Mẹt, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Thánh Thất Thị Trấn Cầu Kè

12 Trần Hưng Đạo, Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Trà Vinh. ☏ 0294.3814525.