THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Trà Vinh » Huyện Càng Long »

Thánh Thất Phương Thạnh

Ấp Giồng Chùa, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3556127.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 5)

Ấp 5, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất Mỹ Cẩm (Ấp 3)

Ấp 3, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3663586.

Thánh Thất Đức Mỹ

Ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 3589128.

Thánh Thất Đại Phước (Nhị Long cũ)

Ấp Nhị Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294 6275198.

Thánh Thất An Trường

Ấp 3, Xã An Trường, Huyện Càng Long, Trà Vinh.

Thánh Thất Càng Long (Mỹ Cẩm cũ)

Khóm 3, Thị Trấn Càng Long (cũ Xã Mỹ Cẩm), Huyện Càng Long, Trà Vinh. ☏ 0294.3885430.