THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Quận Thủ Đức »

Điện Thờ Phật Mẫu Liên Hoa Cửu Cung

34/9 Ấp Xuân Hiệp 2, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM.

Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường

Số 34/9 Ấp Xuân Hiệp 2, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM. ☏ 028.38966577.

Bạch Ngọc Thần Chung

4/3A KP 2, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM.

Thánh Thất Long Vân

3/10 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Q Thủ Đức, TP HCM.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Vân

Ấp Xuân Hiệp 2, P Linh Xuân, Q Thủ Đức, TP HCM.

Thánh Thất Linh Đông

19/11 Kha vạn Cân, P Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP HCM.