THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Quận 4 »

Tam Giáo Điện Minh Tân

221 Bến Vân Đồn, P 5, Quận 4, TP HCM.

Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài

22 Nguyễn Khoái, P 2, Quận 4, TP HCM. ☏ 028.3 8265312.

Thánh Thất Quận Tư

60 đường số 6, P 4, Quận 4, TP HCM. ☏ 028. 9402761.