THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Quận 1 »

Diêu Trì Bửu Điện Nam Thành

124-126 Nguyễn cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Thánh Thất Nam Thành

124-126 Nguyễn cư Trinh, Quận 1, TP HCM. ☏ 028.3 8860.049.

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

171B Cống Quỳnh, Quận l, TP. HCM. ☏ 028.38.360.732.

Thánh Thất Tân Định

53/112 Trần khánh Dư, P Tân Định, Quận l, TP HCM. ☏ 028. 8484637.

Điện Thờ Phật Mẫu Thái Hòa

75 Cô Bắc, Quận l, TP HCM. ☏ 028.3 8.361.304.

Thánh Thất Thái Hòa

75 Cô Bắc, Quận l, TP. HCM. ☏ 028.38361304.