THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Long Thạnh

Ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, H Cần Giờ, TP HCM.

Thánh Thất Đông Hòa

Ấp Đông Hòa, Xã Long Hòa, H Cần Giờ, TP HCM.

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Thạnh

Số 329/2 Ấp Phong Thạnh, Xã Cần Thạnh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.8740045.

Thánh Thất Cần Thạnh

329/2 Ấp Phong Thạnh Xã Cần Thạnh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38740.276.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Khánh

Xã Bình Khánh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38742.150.

Thánh Thất Bình Khánh

Số 465 Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38742.150.

Diêu Trì Bửu Điện Bình Hòa

174/30 Chu Văn An, P 12, Q Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028.38414370.

Thánh Thất Bình Hòa

174/30 Chu Văn An, P 12, Q Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028.38414370.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thạnh

822 Bình Quới, P 28, Bình Thạnh, TP HCM.

Thánh Thất Bình Thạnh

822 Bình Quới, P 28, Bình Thạnh, TP HCM. ☏ 028. 5562.086 - 028.5562082.

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn

Ê/17A, tổ 4, Ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Tân Túc

Ấp 4, Xã Tân Túc, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37.600.943 - 32.602.561.

Thánh Thất Tân Quí Tây

Ấp 4, Hương lộ 11, Xã Tân Quí Tây, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Tân Nhựt

Ấp 5, Xã Tân Nhựt, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37604.982.

Thánh Thất Qui Đức

Ấp 3, Xã Qui Đức, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37790.450.

Thánh Thất Lê Minh Xuân

C.720A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38773887.

Thánh Thất Lê Minh Xuân

B3/23 Ấp 2, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Hưng Long

Ấp 3, Xã Hưng Long, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38.859.943.

Thánh Thất Đa Phước

Ấp 4, Xã Đa Phước, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38.502.559.

Thánh Thất An Phú Tây

D3/42 Ấp 2, Xã An Phú Tây, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 37604100.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Lộc B

107/11B, Xã Vĩnh Lộc B, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Vĩnh Lộc B

107/11B, Xã Vĩnh Lộc B, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 7661.466.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Chánh

Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.7661.466 - 028.7661099.

Thánh Thất Bình Chánh

Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 7661.466 - 028.7661099.

Thánh Tịnh Tân Minh Quang

4 đường Hà Huy Giáp, Ấp 4, P Thạnh Lộc, Q 12, TP HCM. ☏ 028.8919575.

Thánh Thất Thuận Kiều

Số 57/9 đường Đất Đỏ, P Tân Thới Nhứt, Quận 12, TP HCM. ☏ 028.38912626 - 35.920.659.

Chiếu Minh Đàn Chợ Lớn

23-23/1 Phú Thọ, P 1, Quận 11, TP HCM.

Thánh Thất Trung Minh

609-611 Bình Thới, P 10, Quận 11, TP HCM. ☏ 028. 8582207.

Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Lớn

478/32 Hòa Hảo, P 5, Quận 10, TP HCM.

Thánh Thất Chợ Lớn

194-198 Ngô Quyền, Quận 10, TP HCM. ☏ 08.8554.307.