THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Huyện Cần Giờ »

Thánh Thất Tam Thôn Hiệp

Ấp An Hòa, Xã Tam thôn Hiệp, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38.887.937 - 38745.429.

Thánh Thất Lý Nhơn

44/2B tổ 23, Ấp Lý Thái, Xã Lý Nhơn, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38.894.126.

Thánh Thất An Thới Đông

Ấp An Bình, Xã An Thới Đông, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38.876347.

Nhà tu trung thừa An Nghĩa

Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, H Cần Giờ, TP HCM.

Thánh Thất Thạnh An

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An (đảo), H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38749.176.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thạnh

Ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, H Cần Giờ, TP HCM.

Thánh Thất Long Thạnh

Ấp Long Thạnh, Xã Long Hòa, H Cần Giờ, TP HCM.

Thánh Thất Đông Hòa

Ấp Đông Hòa, Xã Long Hòa, H Cần Giờ, TP HCM.

Điện Thờ Phật Mẫu Cần Thạnh

Số 329/2 Ấp Phong Thạnh, Xã Cần Thạnh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.8740045.

Thánh Thất Cần Thạnh

329/2 Ấp Phong Thạnh Xã Cần Thạnh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38740.276.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Khánh

Xã Bình Khánh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38742.150.

Thánh Thất Bình Khánh

Số 465 Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, H Cần Giờ, TP HCM. ☏ 028.38742.150.