THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 14 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » TP Hồ Chí Minh » Huyện Bình Chánh »

Thánh Tịnh Thanh Minh Đàn

Ê/17A, tổ 4, Ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Tân Túc

Ấp 4, Xã Tân Túc, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37.600.943 - 32.602.561.

Thánh Thất Tân Quí Tây

Ấp 4, Hương lộ 11, Xã Tân Quí Tây, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Tân Nhựt

Ấp 5, Xã Tân Nhựt, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37604.982.

Thánh Thất Qui Đức

Ấp 3, Xã Qui Đức, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.37790.450.

Thánh Thất Lê Minh Xuân

C.720A, Ấp 3, Xã Bình Lợi, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38773887.

Thánh Thất Lê Minh Xuân

B3/23 Ấp 2, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Hưng Long

Ấp 3, Xã Hưng Long, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38.859.943.

Thánh Thất Đa Phước

Ấp 4, Xã Đa Phước, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.38.502.559.

Thánh Thất An Phú Tây

D3/42 Ấp 2, Xã An Phú Tây, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 37604100.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Lộc B

107/11B, Xã Vĩnh Lộc B, H Bình Chánh, TP HCM.

Thánh Thất Vĩnh Lộc B

107/11B, Xã Vĩnh Lộc B, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 7661.466.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Chánh

Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028.7661.466 - 028.7661099.

Thánh Thất Bình Chánh

Ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, H Bình Chánh, TP HCM. ☏ 028. 7661.466 - 028.7661099.