THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Tân Phước »

Thánh Thất Tân Hòa Thành

Ấp 1, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Khổ Hiền Trang

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang. ☏ 0273-3849337.

Thánh Thất Khổ Hiền Trang

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang. ☏ 0273-3849337.