THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Tịnh Ngũ Đài Võ Sĩ

Ấp 6, Xã Mỹ Thành Nam, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3773002.

Thánh Thất Long Tiên

Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811507.

Thánh Tịnh Long Thiên Ngũ Sắc

Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Long Tiên, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811051.

Thánh Thất Long Khánh

Ấp Phú Hiệp, Xã Long Khánh, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3811783.

Thánh Tịnh Hòa An Phổ Hóa

Ấp Quí Thành, Xã Nhị Quí, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3814361.

Thánh Tịnh Hiền Thiện Võ

Ấp 2, Xã Cẩm Sơn, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 01696681922

Điện Thờ Phật Mẫu Cai Lậy

5/13 khu 4, đường 868, Thị Trấn Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3820643

Thánh Thất Cai Lậy

Thị Trấn Cai Lậy, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3820643

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Phú

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3772681

Thánh Thất Bình Phú

Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3772681