THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thân Cửu Nghĩa

Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3934892.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp Miễu Hội, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn

Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3845228.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Lý Đông

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0937238117.

Thánh Thất Tân Hương

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273. 3896993.

Thánh Thất Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3282499.

Thánh Thất Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3282499.

Thánh Thất Long An

Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3955753 .

Thánh Thất Hữu Đạo

Ấp Hữu Hòa, Xã Hữu Đạo, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3628508.

Thánh Tịnh Hòa Phương Nhơn Sĩ

Ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3627137.

Cao Đài Việt Nam – Thiên Tòa Hoàng Đạo

Ấp Chợ, Khu 4, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3956008; 0953233032; 01684975580.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Trưng

Ấp Bình Thới A, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3610163.

Thánh Thất Bình Trưng

Ấp Bình Thới A, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3610163.

Thánh Tịnh An Vô Đài Võ

Ấp Phú Hòa, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-6290079.

Thánh Tịnh Trước Cảnh Minh Đàn

Ấp 2, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3731641.

Thanh Liên Đàn

Ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3817561.

Thánh Tịnh Long Am Cung

Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3822213.

Thánh Tịnh Hòa Minh Trước Cảnh

Ấp Đông Thạnh, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3921627.

Thánh Thất Hòa Hưng

Ấp Thông, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3821201.

Thánh Tịnh Đồng Quan Trước Cảnh

Ấp Mỹ Tường, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3746715.

Điện Thờ Phật Mẫu Cái Bè

Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3924171.

Thánh Thất Cái Bè

Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3924171

Điện Thờ Phật Mẫu An Hữu

Ấp 3, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3817373

Thánh Tịnh Thiện Lạc Thai

23/2 khu 7, Thị Trấn Cai Lậy. Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3829510.

Tòa Thánh Vô Vi Thiên Thai

Ấp Cầu Dừa, Xã Mỹ Phước Tây, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3827714.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Phong

Ấp Tân Bường A, Xã Tân Phong (cù lao Tân Phong), Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3810136.

Thánh Thất Tân Phong

Ấp Tân Bường A, Xã Tân Phong (cù lao Tân Phong), Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3810136.

Điện Thờ Phật Mẫu Tam Bình

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3926343.

Thánh Thất Tam Bình

Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. ☏ 0273-3926343.