THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Tân Thành

Ấp Giồng Đình, (Xã Tân Thành cũ), Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Thánh Thất Tân Phước

Ấp 8, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3570923.

Tân Niên Tây

Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0979735490

Thánh Thất Tân Đông

Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3840403.

Thánh Thất Tân Đông

Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 01666188685.

Thánh Thất Rạch Già

Ấp 2, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0968754710.

Thánh Tịnh Ngọc Linh Đài

Ấp Xóm Chùa, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3846807.

Thánh Tịnh Hòa Quang Minh Phước

Ấp 5, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3840108.

Thánh Thất Bình Xuân

Ấp 5, Xã Bình Xuân, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0917108563.

Thánh Thất Bình Nghị (Tân Duân Trung cũ)

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0979302038.

Thánh Thất Bình Đông

Ấp 5, Xã Bình Đông, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3945975.

Thánh Thất Thành Công

Ấp Thành Nhì, Xã Bình Xuân, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. ☏ 0273-3840189.

Thánh Thất Phường 4 (Gò Công)

Phường 4, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. ☏ 0273 3842710.

Thánh Thất Long Hưng

Ấp Hưng Hòa, Xã Long Hưng, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Long Đức Qui Châu

Đường Nguyễn Văn Côn, Phường 3, Thị Xã Gò Công, Tiền Giang. ☏ 0273 3841259.

Thánh Thất Thanh Bình

Ấp 3, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273 3876087.

Thánh Thất Tân Thuận Bình

Ấp Tân Thuận Bình, Xã Tân Thuận Bình, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3911276.

Thánh Thất Quơn Long

Ấp Long Thạnh, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3991290.

Thánh Thất Phú Kiết

Ấp Phú Lợi A, Xã Phú Kiết, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3845725.

Thánh Tịnh Kim Thành Long

Ấp Hưng Ngãi, Xã Đăng Hưng Phước, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3657031.

Thánh Tịnh Kim Sắc Đàn

Ấp Hòa Quới, Xã Hòa Định, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650852.

Điện Thờ Phật Mẫu Chợ Gạo

Ô 1, khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650652.

Thánh Thất Chợ Gạo

Ô 1, khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3650652.

Tòa Thánh Cao Đài Việt Nam (Bến Tranh)

Ấp Lưong Phú A, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo. ☏ 01665946988.

Thánh Thất Bình Phục Nhứt

Ấp Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273. 2216381.

Điện Thờ Phật Mẫu Bến Tranh

Xã Lương Hòa Lạc (Xã Bến Tranh cũ), Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Thánh Thất Bến Tranh

Xã Lương Hòa Lạc (Xã Bến Tranh cũ), Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Thánh Thất An Thạnh Thủy

Ấp An Khương, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. ☏ 0273.3898.094.

Vô Vi Cảnh

Ấp Tân Lược, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Thánh Thất Vĩnh Kim

Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3834090.