THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Gò Công Tây »

Thánh Thất Vĩnh Bình

Ấp Đông, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3537009.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Bình

Ấp Đông, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3537009.

Thánh Thất Thạnh Trị

Ấp Thanh Hiệp, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Nguyệt Thanh Quang

Ấp Ninh Đồng, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3991692.

Thánh Tịnh Ngọc Sắc Bửu Tòa

Ấp Bình Trinh, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3524160.

Thánh Thất Long Bình

Ấp Hòa Phú, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3830388.

Thánh Thất Đồng Sơn

Ấp Đồng Thọ, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Thánh Thất Bình Phục Nhì

Ấp Bình Hòa Long, Xã Bình Phục Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3997754.