THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 19 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Châu Thành »

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Kim

xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hội Đông

xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Vô Vi Cảnh

Ấp Tân Lược, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Thánh Thất Vĩnh Kim

Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3834090.

Thánh Thất Thân Cửu Nghĩa

Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3934892.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp Miễu Hội, Xã Thạnh Phú, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Thanh Tịnh Đàn

Ấp Ngãi Lợi, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3845228.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Lý Đông

Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0937238117.

Thánh Thất Tân Hương

Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273. 3896993.

Thánh Thất Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3282499.

Thánh Thất Nhị Bình

Ấp Hòa, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3282499.

Thánh Thất Long An

Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3955753 .

Thánh Thất Hữu Đạo

Ấp Hữu Hòa, Xã Hữu Đạo, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3628508.

Thánh Tịnh Hòa Phương Nhơn Sĩ

Ấp Bình Trung, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3627137.

Cao Đài Việt Nam – Thiên Tòa Hoàng Đạo

Ấp Chợ, Khu 4, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273.3956008; 0953233032; 01684975580.

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Trưng

Ấp Bình Thới A, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3610163.

Thánh Thất Bình Trưng

Ấp Bình Thới A, Xã Bình Trưng, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-3610163.

Thánh Tịnh An Vô Đài Võ

Ấp Phú Hòa, Xã Phú Phong, Huyện Châu Thành, Tiền Giang. ☏ 0273-6290079.