THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 9 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tiền Giang » Huyện Cái Bè »

Thánh Tịnh Trước Cảnh Minh Đàn

Ấp 2, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3731641.

Thanh Liên Đàn

Ấp 1, Xã An Thái Trung, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3817561.

Thánh Tịnh Long Am Cung

Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3822213.

Thánh Tịnh Hòa Minh Trước Cảnh

Ấp Đông Thạnh, Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3921627.

Thánh Thất Hòa Hưng

Ấp Thông, Xã Hòa Hưng, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3821201.

Thánh Tịnh Đồng Quan Trước Cảnh

Ấp Mỹ Tường, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3746715.

Điện Thờ Phật Mẫu Cái Bè

Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3924171.

Thánh Thất Cái Bè

Khu 4, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3924171

Điện Thờ Phật Mẫu An Hữu

Ấp 3, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, Tiền Giang. ☏ 0273-3817373