THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Kim

xã Vĩnh Kim huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hội Đông

xã Tân Hội Đông huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Thánh Thất Liên xã Phú Cường Thạnh Lộc

Xã Phú Cường Thạnh Lộc, TX Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.

Đàn Thông Linh Khiếu

Ấp 6, Xã Phú Cường, TX Cai Lậy, Tiền Giang.

Thánh Thất Tân Hòa Thành

Ấp 1, Xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước, Tiền Giang.

Điện Thờ Phật Mẫu Khổ Hiền Trang

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang. ☏ 0273-3849337.

Thánh Thất Khổ Hiền Trang

Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phước, Tiền Giang. ☏ 0273-3849337.

Thánh Tịnh Vĩnh Thanh Quang

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. ☏ 01684974923.

Thánh Tịnh Thanh Huệ Long

Ấp Tân Lợi, Xã Tân Thới, Huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. ☏ 09876157784.

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ Tho

Đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3878431.

Thánh Thất Mỹ Tho

Đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3878431.

Thánh Tịnh Minh Đức

230 Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3883933.

Long Vân Đàn

640C Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-873084.

Vạn Linh Đài

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Phổ Đà Cảnh

193 Nguyễn Trung Trực, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Văn Phòng Nữ Đầu Sư

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tòa Thánh Chơn Lý (Tòa Thánh Định Tường)

Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. ☏ 0273-3876296 - 0273-3501191.

Thánh Thất Vĩnh Bình

Ấp Đông, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3537009.

Điện Thờ Phật Mẫu Vĩnh Bình

Ấp Đông, Thị Trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3537009.

Thánh Thất Thạnh Trị

Ấp Thanh Hiệp, Xã Thạnh Trị, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Thánh Tịnh Nguyệt Thanh Quang

Ấp Ninh Đồng, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3991692.

Thánh Tịnh Ngọc Sắc Bửu Tòa

Ấp Bình Trinh, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3524160.

Thánh Thất Long Bình

Ấp Hòa Phú, Xã Long Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3830388.

Thánh Thất Đồng Sơn

Ấp Đồng Thọ, Xã Đồng Sơn, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Thánh Thất Bình Phục Nhì

Ấp Bình Hòa Long, Xã Bình Phục Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. ☏ 0273-3997754.

Thánh Tịnh Vĩnh Sơn Quang

Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3570155.

Thánh Tịnh Vĩnh Minh Quang

Ấp Đôi Ma 1, Xã Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3847302.

Thánh Tịnh Vĩnh Hòa

Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273 3840292; 0909914706.

Thánh Thất Thị Trấn Tân Hòa

Ấp Hòa Thơm, Thị Trấn Tân Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Thánh Thất Tân Trung (Tân Niên Trung)

Ấp Ông Non, Xã Tân Trung, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. ☏ 0273.3843508.