THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 24 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » TP Tây Ninh »

Vạn Pháp Cung (7),

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Đức

Phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn Pháp cung, Cơ sở 6

số 48 đường Bời Lời, Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn Pháp Cung, Cơ sở 5

số 21 đường Bời Lời, Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 4

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 3

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Anh Linh Cố Tánh

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung- Địa Linh Động, Cơ sở 1 (Thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu)

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Thạnh Tân

44 đường 12, tỉnh lộ 793, Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3826701

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Tân

Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3826701

Thánh Thất Tân Bình

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3819045 - 0276.3819083

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Bình

tỉnh lộ 973, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3819045 - 0276.3819083

Thảo xá Hiền Cung

112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3812092

Thánh Thất Thị Xã Tây Ninh

112 đường 30-4, khu phố 4, Phường 2, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3812092

Thánh Thất Thái Bình Thánh Địa

59/4 Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Phủ thờ Quyền Giáo Tông Lê văn Trung

đường Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, Xã NinhThạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Ninh Sơn

đường Bời Lời, Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3824401

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Sơn

611 đường Bời Lời, Ấp Ninh Họ, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3824401

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Thạnh

Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Ninh Phước – Phận đạo Đệ Thập Thất cũ

Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3630124

Thánh Thất Ninh Hòa – Phận đạo Đệ Thập Tam cũ

Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3620265

Thánh Thất Hiệp Ninh – Phận đạo Đệ Thất cũ

959 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Ninh

959 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 090847647

Thánh Thất Bình Minh

Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3816244