THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Trảng Bàng »

Thánh Thất Trảng Bàng

Ấp Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng,Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu-Trảng Bàng

Ấp Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh.

Thánh Thất Phước Lưu

Ấp Phước Tân (Bến Mới cũ), Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3580110

Thánh Thất Lộc Hưng

Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3894380

Thánh Thất Gia Bình

Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3884412

Điện Thờ Phật Mẫu Gia Bình

Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3884412

Thánh Thất Đôn Thuận

Ấp Bến Kinh, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3628262

Thánh Thất Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3889603

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Thánh Thất An Thới

Ấp An Thới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3886194

Thánh Thất An Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3885460

Điện Thờ Phật Mẫu An Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3885460