THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 7 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Tân Châu »

Thánh Thất Tân Thành

Ấp Tân Đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3754555

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Thành

Ấp Tân Đông, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3754555

Thánh Thất Liên Xã Tân Hưng Tân Phú

Ấp Tân Đông, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu,Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Hưng

Ấp Tân Xuân, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Liên Xã Tân Hiệp

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Suối Ngô

Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3735800

Thánh Thất Suối Dây

Ấp 2, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3752532