THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Tân Biên »

Thánh Thất Liên Xã Tân Biên Thạnh Tây

Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Thánh Thất Mỏ Công

Ấp Thanh Hỏa, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. ☏ 0276.3870131

Điện Thờ Phật Mẫu Mỏ Công

Ấp Thanh Hỏa, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tây Ninh. ☏ 0276.3870131