THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 16 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Gò Dầu »

Thánh Thất Thanh Phước

Ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3515109

Thánh Thất Thạnh Đức

Ấp Trà Võ, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3856567

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Đức

Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3540477

Thánh Thất Phước Trạch

Tổ 15, Ấp Cây Nính, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3513354

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Trạch

Tổ 15, Ấp Cây Nính, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Phước Đông (Suối Cao)

Ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3533025

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Đông

Ấp Suối Cao, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Hiệp Thạnh B (Phước Trạch cũ)

Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3858353

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Thạnh (Xóm Bố)

Ấp Xóm Bố, Xã Hiệp Thành, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3858433

Thánh Thất Gò Dầu

Khu phố Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3510010

Điện Thờ Phật Mẫu Gò Dầu

Khu phố Thanh Bình B, Thị Trấn Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3510010

Thánh Thất Cẩm Giang

Ấp Cẩm Long, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3850523

Thánh Thất Bàu Đồn Ấp 5

Ấp 5, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3857284

Điện Thờ Phật Mẫu Bàu Đồn Ấp 5

Ấp 5, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3857284

Thánh Thất Bàu Đồn Ấp 1

Ấp 1, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3857710

Điện Thờ Phật Mẫu Bàu Đồn Ấp 1

Ấp 1, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3857710