THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 20 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Dương Minh Châu »

Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Khởi

Ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Truông Mít – Phận đạo Đệ Thập Bát cũ

Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3773308

Điện Thờ Phật Mẫu Truông Mít

Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Thánh Thất Suối Đá (Phận đạo Đệ Thập Nhị cũ)

Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.372.1348

Điện Thờ Phật Mẫu Suối Đá

Ấp Tân Định, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.372.1348

Thánh Thất Phước Ninh

Ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3776155

Điện Thờ Phật Mẫu Phước Ninh

Ấp Bàu Dài, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3776155

Thánh Thất Phước Minh

Ấp 4, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3775953

Đàn Pháp Bửu

Tổ 3/52, Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3820662

Thánh Thất Phan (Phận đạo Đệ Thập Nhứt cũ)

Ấp Phước Long, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3722033

Điện Thờ Phật Mẫu Phan

Ấp Phước Long, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3722033

Minh Cảnh Thánh Đức Đàn

Ấp Ninh Thuận, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3826483

Thánh Thất Lộc Ninh

Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3774090

Thánh Thất Chà Là (Phận đạo Đệ Thập cũ)

Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3817463

Điện Thờ Phật Mẫu Chà Là

Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3817463

Thánh Thất Cầu Khởi

Ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3773605

Thánh Thất Bến Củi

Ấp 1, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3774601

Điện Thờ Phật Mẫu Bến Củi

Ấp 4 (Bến Lấy), Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3774601

Thánh Thất Bàu Năng (Phận đạo Đệ Lục cũ)

Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3612813 - 0276.3787471

Điện Thờ Phật Mẫu Bàu Năng (Phận đạo Đệ Lục cũ)

Ấp Ninh An, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. ☏ 0276.3612813 - 0276.3787471