THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 12 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Tây Ninh » Huyện Bến Cầu »

Điện Thờ Phật Mẫu An Thạnh

Ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Tiên Thuận

Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.376.7008

Điện Thờ Phật Mẫu Tiên Thuận

Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.376.7008

Thánh Thất Lợi Thuận

Ấp Thuận Chánh, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh ☏ 0276.376.5235

Thánh Thất Long Thuận

Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3767008

Điện Thờ Phật Mẫu Long Thuận

Ấp Long Phi, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3767008

Thánh Thất Long Khánh

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.3572138 - 0276.3640078

Thánh Thất Long Khánh

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Long Khánh

Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Long Giang

Ấp Bảo, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.376.0216

Thánh Thất Long Chữ

Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.376.9045

Thánh Thất An Thạnh

Ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh. ☏ 0276.376.2501