THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Điện Thờ Phật Mẫu Thành Long

Xã Thành Long huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Trí Bình

Xã Trí Bình, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Cầu Khởi

Ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu An Thạnh

Ấp Chánh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Thánh Thất Liên Xã Tân Biên Thạnh Tây

Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Ninh Đức

Phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu Tua Hai

Quốc lộ 22B, T17, Ngã Ba Vịnh, Ấp Tua Hai , Huyện Châu Thành , Tây Ninh. ☏ 01683385802.

Thánh Thất Trảng Bàng

Ấp Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng,Tây Ninh.

Điện Thờ Phật Mẫu-Trảng Bàng

Ấp Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh.

Thánh Thất Phước Lưu

Ấp Phước Tân (Bến Mới cũ), Xã Phước Lưu, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3580110

Thánh Thất Lộc Hưng

Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3894380

Thánh Thất Gia Bình

Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3884412

Điện Thờ Phật Mẫu Gia Bình

Ấp Chánh, Xã Gia Bình, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3884412

Thánh Thất Đôn Thuận

Ấp Bến Kinh, Xã Đôn Thuận, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3628262

Thánh Thất Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3889603

Điện Thờ Phật Mẫu Bình Thạnh

Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thạnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Thánh Thất An Thới

Ấp An Thới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3886194

Thánh Thất An Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3885460

Điện Thờ Phật Mẫu An Hòa

Ấp Hòa Hưng, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. ☏ 0276.3885460

Vạn Pháp cung, Cơ sở 6

số 48 đường Bời Lời, Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn Pháp Cung, Cơ sở 5

số 21 đường Bời Lời, Ấp Ninh Lợi, Xã Ninh Thạnh, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 4

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung – Địa Linh Động, Cơ sở 3

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Anh Linh Cố Tánh

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Vạn pháp Cung- Địa Linh Động, Cơ sở 1 (Thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu)

Ấp Ninh Tân, Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh.

Thánh Thất Thạnh Tân

44 đường 12, tỉnh lộ 793, Ấp Thạnh Hiệp, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3826701

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Tân

Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Tân, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3826701

Thánh Thất Tân Bình

Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3819045 - 0276.3819083

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Bình

tỉnh lộ 973, Ấp Tân Phước, Xã Tân Bình, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh. ☏ 0276.3819045 - 0276.3819083