THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Sóc Trăng » TP Sóc Trăng »

Thánh Tịnh Thanh Vân Điện

Hẻm 389 đường Kinh Sáng, Phường 2, khóm 5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Thánh Thất Sóc Trăng

52 đường 30/4, Khóm 6, P 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng. ☏ 0299.38128229.

Điện Thờ Phật Mẫu Sóc Trăng

248 đường 30/4, Kphố 2, P 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng.