THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 6 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Sóc Trăng » Huyện Long Phú »

Thánh Thất Đại Ân 2

Ấp Thanh Liêm, Xã Đại An 2, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Thiên Cung

Ấp 10 Chiến, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Long Phú

98/3 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thị Trấn Đại Ngãi

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Điện Thờ Phật Mẫu Thị Trấn Đại Ngãi

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Điện Thờ Phật Mẫu Đại Ân 2

Ấp Thanh Liêm, Xã Đại An 2, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.