THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Thánh Thất Minh Tiên

Ấp Mỹ Tây B, Xã Mỹ Quới, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.

Thánh Thất Hư Vô Cảnh

Ấp 15, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Thạnh Trị, SócTrăng.

Điện Thờ Phật Mẫu Thạnh Trị (Phú Lộc)

Ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. ☏ 0299.3818.045.

Thánh Thất Thạnh Trị (Phú Lộc)

Ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. ☏ 0299.3818.045.

Thánh Tịnh Thanh Vân Điện

Hẻm 389 đường Kinh Sáng, Phường 2, khóm 5, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Thánh Thất Sóc Trăng

52 đường 30/4, Khóm 6, P 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng. ☏ 0299.38128229.

Điện Thờ Phật Mẫu Sóc Trăng

248 đường 30/4, Kphố 2, P 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thái Dương Minh

Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thái Cảnh Đàn

Ấp Dương Kiện, Xã Hòa Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Quang Minh Đài

Ấp Mỹ Khánh A, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Bửu Đài

Ấp Kinh Đào, Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Đại Ân 2

Ấp Thanh Liêm, Xã Đại An 2, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Đài Quang Cảnh

Ấp Mỹ Tân, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Đài Ngọc Hoa

Ấp Thiên Bình, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Thiên Cung

Ấp 10 Chiến, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Long Phú

98/3 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Thị Trấn Đại Ngãi

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Điện Thờ Phật Mẫu Thị Trấn Đại Ngãi

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Điện Thờ Phật Mẫu Đại Ân 2

Ấp Thanh Liêm, Xã Đại An 2, Huyện Long Phú, Sóc Trăng.

Thánh Thất Bạch Vân Cung

Ấp An Tân, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Xích Long Minh Đức

Ấp An Phú Đông, (cũ Ấp Phú Mỹ, An Mỹ), Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Phụng Thiên

Ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Tiên An

Ấp 1, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Ngọc Cửu Cung

Xã An Bạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Hiệp Liên Đàn

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Tịnh Huỳnh Đài Cảnh

Ấp Kinh Ngai, (cũ Ấp 7, Xã Ba Trinh), Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Thất Xuân Hòa

Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Thất Kế Sách (chưa có hình)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng.

Thánh Thất An Thạnh Nhì

Xã An Thạnh Nhì, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

Thánh Thất An Thạnh Ba

Xã An Thạnh Ba, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng.