THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 8 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Thủ Thừa »

Thánh Thất Thủ Thừa

Địa chỉ : Ô 2, khu 3, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An.

Thánh Thất Thủ Thừa

Ấp 11, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3864749 - 0272 3864348

Thánh Thất Nhị Thành

Ấp 3, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Mỹ Phú

Ấp 4, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3525133

Thánh Thất Mỹ An

Ấp 4, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ An

Ấp 4, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Bình An

Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An. ☏ 0272 3612095.

Thánh Thất Bình An

Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An. ☏ 0272 3864398