THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Tân Trụ »

Thánh Thất Tân Trụ

Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3866960.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Trụ

Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Thánh Thất Nhựt Ninh

Ấp Thuận Lợi, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3227693

Thánh Thất Bình Tịnh

Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3245744.