THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 3 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Tân Thạnh »

Thánh Thất Tân Lập

Ấp 6, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Nhơn Ninh

Ấp Tân Long, Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Hậu Thạnh Đông

Ấp 3, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh, Long An.