THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 10 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » TP. Tân An »

Thánh Thất Thủ Tửu

Ấp Thủ Tửu, TP Tân An, Long An. ☏ 0272 3512424.

Thánh Tịnh Thanh Minh Quang

54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, TP. Tân An, Long An. ☏ 0272 3553732.

Thánh Tịnh Tam Thanh Cao Minh Quang

Ấp Dinh, Khánh Hậu, Tân An, Long An.

Thánh Thất Rạch Chanh

Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An.

Thánh Thất Long An

Thị xã Tân An, Long An. ☏ 0272 3825696.

Điện Thờ Phật Mẫu Long An

Thị xã Tân An, Long An. Điện thoại 0272 3822394

Thánh Thất Lợi Bình Nhơn

Ấp Ngãi Lợi A, Xã Lợi Bình Nhơn, Thị xã Tân An, Long An.

Thánh Thất Khánh Hậu

Ấp Dinh, Xã Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An. ☏ 0272 3511753.

Thánh Tịnh Đàn Trung Hội Ý

Ấp Bình Trung, Xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, Long An. ☏ 01685023957

Thánh Thất Bình Lập

số 146 Đường Nguyễn Thông, Phường 3, TP. Tân An, Long An.