THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 4 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Thạnh Hóa »

Thánh Thất Thạnh Hóa

Thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thánh Tịnh Võ Ca Tràng

Ấp 2, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3858256.

Thánh Thất Thạnh Phú (Thạnh Phước cũ)

Ấp Ông Hiếu, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3858586.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp Cá Cỏ, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Long An.