THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 17 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Châu Thành »

Thánh Thất Vĩnh Công

Ấp 3, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3662990.

Thánh Thất Thuận Mỹ

Ấp Bình An, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3214352.

Thánh Tịnh Thất Linh Đài

Ấp Thạnh Hưng, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành, Long An

Thánh Thất Thanh Phú Long

Ấp 4, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An.

Thánh Thất Thanh Phú Long

Ấp 4, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0978454270.

Thánh Tịnh Phương Quế Ngọc Đài

Ấp Hội Xuân, Thị Trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3887.871.

Thánh Thất Phước Tân Hưng

Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Long An.

Thánh Thất Phú Ngãi Trị

Ấp Phú Xuân, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3662854.

Thánh Tịnh Ngọc Long Thành

Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3663243.

Thánh Thất Long Trì

Ấp Long Thành, Xã Long Trì, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3679149.

Thánh Thất Hiệp Thạnh

Ấp 6, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3672464.

Thánh Thất Hiệp Thạnh

Ấp 2, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An.

Thánh Tịnh Dạ Minh Quang

Ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3878470.

Thánh Thất Bình Tâm

Ấp 1, X Bình Tâm, H Châu Thành, Long An ☏ 0272 3821758.

Thánh Thất Bình Quới

Ấp 4, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 3661443.

Thánh Thất An Lục Long

Ấp An Tập, X An Lục Long, H Châu Thành, Long An ☏ 0272 3671666.

Thánh Thất An Lục Long

Ấp 1 (Ông Bái), Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Long An. ☏ 0272 665629 – 0272 3837783.