THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Danh sách Thánh sở


Có 11 kết quả được tìm thấy: Miền Nam » Long An » Huyện Bến Lức »

Thánh Tịnh Thanh Liên Đàn

Ấp 5, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. ☏ 097964315

Thánh Thất Tân Bửu

Ấp 5, Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3648498.

Thánh Thất Phước Lợi

Xã Phước Lợi, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3731756.

Thánh Thất Nhựt Chánh

Ấp 6, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3634436.

Thánh Thất Mỹ Yên

Số 38, lô 1, Ấp 6, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3648538.

Thánh Thất Long Phú

Ấp Xóm Cống, Xã Long Phú, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3817284

Thánh Thất Long Phú (Thạnh An cũ)

Ấp Chợ, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An.

Thánh Thất Long Hiệp

Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3642416

Thánh Thất Bến Lức (Long Phú cũ)

Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An. ☏ 0272 3872537

Điện Thờ Phật Mẫu Bến Lức

Ấp chợ, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An.

Thánh Thất An Thạnh

Ấp 7, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An.