THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Thạnh Hóa

Thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thánh Thất Vĩnh Hưng

Xã Thái Trị huyện Vĩnh Hưng, Long An.

Thánh Thất Thủ Thừa

Địa chỉ : Ô 2, khu 3, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Long An.

Thánh Thất Thủ Thừa

Ấp 11, Thị Trấn Thủ Thừa, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3864749 - 0272 3864348

Thánh Thất Nhị Thành

Ấp 3, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Mỹ Phú

Ấp 4, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3525133

Thánh Thất Mỹ An

Ấp 4, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Điện Thờ Phật Mẫu Mỹ An

Ấp 4, Xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Bình An

Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An. ☏ 0272 3612095.

Thánh Thất Bình An

Ấp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa, Long An. ☏ 0272 3864398

Thánh Tịnh Võ Ca Tràng

Ấp 2, Xã Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3858256.

Thánh Thất Thạnh Phú (Thạnh Phước cũ)

Ấp Ông Hiếu, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An. ☏ 0272 3858586.

Thánh Thất Thạnh Phú

Ấp Cá Cỏ, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hóa, Long An.

Thánh Thất Tân Trụ

Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3866960.

Điện Thờ Phật Mẫu Tân Trụ

Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Thánh Thất Nhựt Ninh

Ấp Thuận Lợi, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3227693

Thánh Thất Bình Tịnh

Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An. ☏ 0272 3245744.

Thánh Thất Tân Lập

Ấp 6, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Nhơn Ninh

Ấp Tân Long, Xã Nhơn Ninh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Thánh Thất Hậu Thạnh Đông

Ấp 3, Xã Hậu Thạnh Đông, Huyện Tân Thạnh, Long An.

Thánh Thất Thủ Tửu

Ấp Thủ Tửu, TP Tân An, Long An. ☏ 0272 3512424.

Thánh Tịnh Thanh Minh Quang

54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, TP. Tân An, Long An. ☏ 0272 3553732.

Thánh Tịnh Tam Thanh Cao Minh Quang

Ấp Dinh, Khánh Hậu, Tân An, Long An.

Thánh Thất Rạch Chanh

Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình Nhơn, Tân An, Long An.

Thánh Thất Long An

Thị xã Tân An, Long An. ☏ 0272 3825696.

Điện Thờ Phật Mẫu Long An

Thị xã Tân An, Long An. Điện thoại 0272 3822394

Thánh Thất Lợi Bình Nhơn

Ấp Ngãi Lợi A, Xã Lợi Bình Nhơn, Thị xã Tân An, Long An.

Thánh Thất Khánh Hậu

Ấp Dinh, Xã Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An. ☏ 0272 3511753.

Thánh Tịnh Đàn Trung Hội Ý

Ấp Bình Trung, Xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, Long An. ☏ 01685023957

Thánh Thất Bình Lập

số 146 Đường Nguyễn Thông, Phường 3, TP. Tân An, Long An.